Имена с буква Д

Давид - библейско име евр. "възлюблен" 
Дайо Дайчо - пожелателно име: дай му, Боже, всичко 
Дамян Даме Дамяна - име на календарен светия; евр. "победител"
Данаил - разговорна форма на Даниил име на библейски пророк (вж. Даниил)
Даниил - среща се по-рядко, име на библейски пророк, евр. "Божи съдник", със същото значение са и Даниел, Даниела
Дара - женска форма на Даро съкратено от Тодор, или от Божидар и преосмислено като дар (детето е дар)
Дарий Дария - от гр. Dareios име на староперсийски цар и на календарен светия 
Дарин Дарко Даро Дарина Даринка Даря - съкратено от Тодор или Божидар и преосмислено като дар 
Дафина Дафинка Дафин - от гр. dafne дафина, лаврово дърво 
Девина Девиния - кръстоска от Дева и лат. divina "божествена" 
Дельо Делян Деляна - от ст. бълг. дялати "работя"
Демир Демира - от тур. demir "желязо"
Денис - от тур. deniz "море"
Денислав - осъвременено от Деньо, а то от Младен, Раден, Найден и т.н. 
Деница от звездата Денница; сравни със Зорница, Звезда 
Десислав Десислава - старинно име от 15-16 век от ст.бълг. десити "намирам, постигам" 
Деспа Деспина - от гр. despoina господарка 
Детелин Детелина - от тревата детелина; стар псевдоним на хайдутин от Копривщица
Дечо Дечко - умалително от Делчо (Неделчо) 
Дея - от лат. dea "богиня"
Деян Деяна - от Дейо; типично за Панагюрище, от ст.бълг. дяйон "работя, правя, действам"
Диагор - от гр. Diagoras име на старогръцки поет 
Диаманди - от гр. diamanti "диамант"
Диана - от лат. Diana име на римската богиня на лова и светлината; в последните години свързано с името на Лейди Даяна
Дивдена - според някои учени "дива, палава мома"
Дивна - от дивна пожелателно, да е много хубава 
Дилян Диляна - вместо Делян, (а); преосмислено по билката дилянка (валериана)
Димитър Димо Димитринка Димка - от гр. Demetrios "посветен на богинята на плодородието Деметра" или се свързва се свети Димитър, много разпространено в цялата страна
Дионис Диониси(й) - от гр. Dionysios "посветен на бог Дионис"; имена на календарни светии
Добра Добри Добрян Добрина Добрил Добряна - от прилаг. добър, добра Добродан "даден за добро" 
Добромир Добромира - старинно име "добро на света" 
Доброслав, Доброслава - старинно име "който се слави с добро" или "който има добра слава" 
Домина - от лат. domina "господарка" 
Доминика - от лат. dominica "неделя" 
Домна - съкратено от Домина или от Доминика; или от гр.Domnike календарна светица Домника
Донка Доньо Донко Дончо - съкратено от Андон
Дора - съкратено от Тодор, Тодора от гр. Theodoros "Божи дар"
Дориан Дориана - англ. Dorian, разпространено по литературен път от небезизвестния роман на О. Уайлд "Портретът на Дориан Грей"
Доротей Доротея - от гр. Dorotheos "дар Божи" име на календарен светия Доста от наречието доста заклинателно име при нежелано многодетство с момичета, защитно име при детска смъртност 
Досьо - съкратено от Теодоси
Драга - от прилагат. драга
Драган Драгой Драго - от прилагат. драг
Драгодан - "даден на драго сърце"
Драголюб - "драг и любим"
Драгомир Драгомира - старинно име: "драг на света"; възобновено през Възраждането
Драгослав - старинно име "комуто е драга славата"
Драгостин - от драгост + ин "който създава, носи драгост"
Друми - съкратено от Продрум и преосмислено: да бъде вечен като друм
Душан Душана Душко - старинно пожелателно име: да има душа винаги, да живее.