Имена с буква Ж

Жан фр. Jean - отговаря на Иван, с което ще ви запознаем следващата неделя.
Жана съкратено от Божана "боговидна" или френска форма на Иванка
Жандо Жанда съкратено от Божан и видоизменено 
Жанет Жанета от фр. Jannette - умалително 
Жасмина Жасмин от фр. jasmin - цветето жасмин 
Желяз Желязко Жеко Жейно защитно име: да бъде здрав като желязо 
Жела Желка Жельо Желчо съкратено от Желязко 
Жени умалителна форма от Евгения 
Жива Живка Живко Жишо от жив - защитно име, да е дълголетен, да не умре 
Живодан "даден за живот" 
Жидо от диал. жид - "приказен великан, исполин" 
Жорж от фр. George, отговаря на Георги 
Жоржета от фр. Georgette, женска форма от Жорж 
Жулиета от фр. Juliette - по името на Шекспировата героиня Жулиета