Имена с буква Н

Надежда превод на гр. elpis, -idos ­ "надежда"; име на светица една от дъщерите на София, другите са Вяра и Любов 
Нада Надка Надя умалителни и видоизменени от Надежда 
Назар Назари Назарка на лат. Nazareus, от евр. у нас възприето покрай град Назарет 
Найден Найда Найденка от найден "намерен" от обичая да подхвърлят новородено дете , за което се боят дали ще оцелее, та който го найде , да му придаде своето здраве и живот , да му промени съдбата 
Найо видоизменено от Найден 
Нара Наро от дърво и плод нар 
Наса Наска Наско Насо Насьо съкратено от Атанас(ка) 
Наталия от лат. natalia "родна , рождена" име на светица; проникнало у нас главно под сръбско и румънско влияние, а в по-ново време под руско . 
Натанаил на гр. Nathanael от евр. "даден от Бога"; среща се рядко , монашеско име 
Наташа от рус. Наташа, умалително от Наталия 
Наум на гр. Naoum, от евр. "утеха, утешител"; име на библейски пророк и старобългарски просветител 
Небесна превод на името на богинята Урания 
Нева съкрат.от Невена , свързва се с река Нева 
Невена от цветето невен; много популярно из цялата страна 
Нега Негол от старинното нега обич , нежност 
Негован от старинното негованъ "обичан , негуван" 
Негослав старинно "който негува , обича славата" 
Негра от рум. Negra "черна" 
Неделя Неделчо Недко Недялко Недялка Неда от деня на седмицата неделя , по смисъл превод на гр. Кириак 
Незабравка от цветето незабравка 
Нели от англ. Nelly , съкратено от Елена; у нас се приема и за умалителна форма на Недялка 
Неофит от гр. neofytos "наскоро посаден, новопокръстен"; име на светия 
Неранза от диал. неранза "портокал" 
Нестор от гр. Nestor име от античната митология; календарен светия 
Нехриз от гр. neochrizos "новопомазан" 
Никанор от гр. Nikanor "който вижда победата"; календарен светия 
Ники Ника от гр. nike "победа" 
Никита от гр. niketes "победител"; име на светия 
Никифор от гр. Nikeforos "победоносец"; календарен светия 
Никодим от гр. Nkodemos "народопобедител" 
Николай от гр. Nikolaos "народопобедител"; име на светия; официална форма срещу народното Никола 
Никола съкратено от Николай 
Нина от гр. Nina съкратено от Ioannina; сродно е с името на основателя на асирийската държава Нин; у нас се смята за умалителна форма от Николина 
Ния съкратено от Антония , Стефания и др. станало популярно по литературен път от романите на Д.Талев 
Ной Нойко от библейското име Ной евр. "утеха" 
Ноно Нончо Нона от Никола, с детско повтаряне на сричката; произволно видоизменено от Иван или Йоно; рум. Nonu от лат. nonus,-a,-um "девети" 
Нора съкратено от Елеонора; разпространено у нас по литературен път след постановката на пиесата на Ибсен 
Нуша съкратено от Анушка, Теменужка и др. 
Нягол Негол от Негол със специфичен изговор.